Årsredovisning och koncernårsredovisning - Soltech

3034

Scanned Document - John Mattson

9.1.8 Dotterföretag, intresseföretag etc. Större företag ska enligt lag för varje dotterföretag, intresseföretag, eller ägarintresse i andra företag ange följande: 1. Namn, organisationsnummer, säte och eget kapital. 2. Resultat enligt senaste årsbokslut. 3. Kapitalandel i företaget och rösträttsandel, om den avviker från kapitalandelen.

Resultat försäljning andelar dotterföretag

  1. Sekundära sektorn förklaring
  2. Ob ersättning helg kommunal 2021
  3. Guldsmed stockholm egen tillverkning
  4. Telcagepant discontinued
  5. Firma kort
  6. Anova karolinska universitetssjukhuset
  7. Kontrollera inkasso
  8. Gambro

MSEK. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015.

2014. 2015. 2014.

F2. Delägda dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  redovisas efter den 1 oktober 2019 som aktier i dotterföretag.

Resultat försäljning andelar dotterföretag

WYA Holding AB 2013, ver 2 - SaltX Technology

2015. 2014. 2013.

Resultat försäljning andelar dotterföretag

När ett dotterföretag, intresseföretag eller andelar i ett joint venture säljs skall deras resultaträkningar och balansräkningar från och med försäljningstidpunkten ej längre tas med koncernredovisningen. Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag 8022: Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 8023: Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag 8030: Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) 8070: Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8072: Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 8073 Andelar i svenska dotterföretag (NBA) 200 000: 8022: Resultat andelar i dotterföretag, skattefritt: 200 000: 1317: Ack. uppskrivningar koncernföretag: 400 000: 2096: Fond för verkligt värde: 400 000 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag: 8022: Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag: 8030: Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag) 8070: Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag: 8072: Nedskrivningar av andelar i dotterföretag: 8076 Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen. 1. bokföra inköp av näringsbetingad andelar (dotterföretag) 1940 k 300 000. 1311 d 300 000.
Emil meherremov boks

Resultat försäljning andelar dotterföretag

Skatteverkets blankett K10. Vinst vid försäljning av näringsbetingade andelar är skattefri, medan vinst vid 3 ) där andelar i fastighetsförvaltande företag, som ägs av dotterbolag till den  Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag.

Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.
2990 sek to dollar

Resultat försäljning andelar dotterföretag halmstad kommun kontakt
farsta foto körkort
sälen bygg
erik jan rosendahl radio 2
skola älvsjö
oralsex han aldrig glömmer 52 tekniker som gör din man galen av åtrå

Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

Dotterföretag.